nyomtatvány

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközm által biztosított szennyvízelvezetés,

szennyvíztisztítás és - kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község

közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 11/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközm-szolgáltatásról

szóló CCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a

következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzati tulajdonú víziközm által biztosított szennyvízelvezetés,

szennyvíztisztítás és - kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község

közigazgatási területén történ megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló

11/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csőbör Károly                                                Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                                     körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 29-én.

Sümegprága, 2012. február 29.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

utolsó módosítás:2012-07-10 08:27:52