nyomtatvány

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon

kívül helyezéséről

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.

törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. §

(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Sümegprága Község címerének és zászlójának alapításáról és

használatának rendjéről szóló 10/1995. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

2. § Hatályát veszti a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek

szabályairól szóló 10/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a.

3. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2005. (VII. 14.) önkormányzati

rendelet 24. §-a.

4. § Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 12/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet.

5. § A rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát

veszti.

Csőbör Károly                                             Vincze József Ágostonné dr.

polgármester                                                               körjegyző

Kihirdetve: 2012. május 30.

Sümegprága, 2012. május 30.

Vincze József Ágostonné dr.

körjegyző

utolsó módosítás:2012-07-10 08:52:03